Čtvrtek, 15 Dub 2021
FIDIA Znalecká a.s.
Branická 574/13, 147 00 Praha 4
IČ: 28514700
DIČ: CZ28514700

provozovna
Sluneční nám. 2583/11, Praha 5,
PSČ 158 00
GPS: Loc: 50°3'2.159"N, 14°20'43.44"E
tel.: 222 999 980-1
fax.: 222 999 983
mail: info@fidia.cz
www: www.fidiaznalecka.cz
FIDIA ZNALECKÁ

Společnost Fidia Znalecká a.s. je auditorskou a poradenskou společností. Služby jsou zajišťovány auditory a soudními znalci s dlouholetými zkušenostmi, kteří jsou zároveň členy představenstva. Společnost disponuje auditorským oprávněním č. 494.

Fidia Znalecká a.s. - znalecký ústav (jmenován Ministerstvem spravedlnosti ČR) - vykonává znaleckou činnost v oboru ekonomika (odvětví: ceny a odhady), strojírenství (odvětví: strojírenství všeobecné), oceňování nemovitostí a posuzování kvality staveb a stavebních prací


Naše společnost nabízí především daňovou optimalizaci daně z příjmů prostřednictvím odčitatelné položky nákladů na projekty výzkumu a vývoje. Daňová optimalizace nákladů na výzkum a vývoj spočívá v tom, že tyto náklady jsou součástí nákladů společnosti, a při splnění zákonem daných podmínek si je lze ještě jednou uplatnit prostřednictvím odčitatelné položky od základu daně z příjmů právnických osob a fyzických osob a tím ušetřit značné finanční prostředky.


Jak Vám pomůžeme při daňové optimalizaci daně z příjmů odečtem nákladů na projekty výzkumu a vývoje?

- zpracujeme žádost pro územní pracoviště finančního úřadu o závazné posouzení výdajů při realizaci projektu
výzkumu a vývoje dle § 34, odst. 4 zákona č. 586/92 Sb.
- zpracujeme znalecký posudek k ověření výše nákladů na projekty výzkumu a vývoje
- zastoupíme Vás na územním pracovišti FÚ při projednávání žádosti o závazné posouzení
- po obdržení rozhodnutí o závazném posouzení výdajů při realizaci projektu výzkumu a vývoje dle § 34, odst. 4
zákona č. 586/92 Sb. Vám zpracujeme dodatečná daňová přiznání na daňovou povinnost nižší až za předchozí 3 roky

Znalecký ústav je pojištěn na škody až do výše 50 mil. Kč