Pátek, 16 Dub 2021
FIDIA Znalecká a.s.
Branická 574/13, 147 00 Praha 4
IČ: 28514700
DIČ: CZ28514700

provozovna
Sluneční nám. 2583/11, Praha 5,
PSČ 158 00
GPS: Loc: 50°3'2.159"N, 14°20'43.44"E
tel.: 222 999 980-1
fax.: 222 999 983
mail: info@fidia.cz
www: www.fidiaznalecka.cz
SOUDNÍ ZNALECTVÍ

Znalecké posudky

Prostřednictvím soudního znalce zajišťuje naše společnost zpracování znaleckých posudků v ekonomických oborech

· oceňování a odhady aktiv a pasiv

· účetní evidence: účetnictví podnikatelů, finančních institucí, organizací veřejného sektoru, inventarizace a ekonomické rozbory, české a mezinárodní účetní standardy, stanovení reálné hodnoty pro účetní účely

· ocenění naturální mzdy a jiných nepeněžitých příjmů

· různá ekonomická odvětví: daně, daňový systém ČR a EU, mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, způsob stanovení a stanovení převodních cen mezi spojenými osobami pro daňové účely, posouzení a vymezení činnosti výzkumu a vývoje v kontextu daňových úlev.

Činnost znaleckého ústavu v oboru ekonomika

· s rozsahem znaleckého oprávnění: ceny a odhady

· oceňování závodů a jejich aktiv a pasiv

· oceňování nemovitých věcí

· oceňování obráběcích a tvářecích strojů, výrobních linek a systémů